13 performance και 16 videotaped performances

Οrganic matter and illusion

The body of the artists creates a dialogue with visual materials, the architecture of the space of the gallery and the dynamic of Kotzia Square.
The Performances are presented by students and graduates of Sculpture and Painting Laboratories as well as the Postgraduate Departments of the Athens School of Fine Arts.

13 Performances
Artists: IanthiAngeliloglou, Antonis Antoniou, PhilipposVassiliou, GRAAM(Kostas Garametsis), Niki Zachari, Zeta Iakovou, AndriLazarou, Ioanna Mathopoulou, Maria Methymaki, Beskida Kraja, Nota Paterimou, Maria Smargianaki, ThodorisTrambas

16 Videotaped performances
Artists: Philippos Vassiliou, Stella Voula, Eleni Dimitropoulou, Lyto Kattou, Hara Kolaiti, Ioanna Mathopoulou, Eleni Magzorou, Methymaki Maria, Stavroula Morakea, Giorgos Palamaris, Elego Panourgia, Elena Piliotsopoulou Emmanouilidou, Xristina Tsakoumakou, Eleni Fountoulaki, Spyros Charalampopoulos, Natassa Heliote.

With the support of C ’Laboratories of Painting and Sculpture of the Athens School of Fine Arts

Emilia Bouriti + Syn+Ergasia art platform