A ', C', E 'Painting Laboratories Of Athens School Of Fine Arts
Performance Of Students And Graduates - 2018

10 live performances + 30 video documented performances

The performance seminar is held by Emilia Bouriti since 2009. It is a part of the teaching work of the above mentioned Laboratories. The results of the seminar are presented at the Theater of the ASFA.

The artists, through their work use the body, stir up visual materials, explore the architecture of space and create dialogues between their physical and mental limits. The artists through their performance invites the audience to “feel” and not to “look” their work.

10 live performances

Kostas Valioutis, Simeon Bekulis, Katerina E. Kipeni-Thalassinou, Athanasia Tsopanargia Kati, Athina Kolovou, AthinaKoumela, Nota Paterimou, Antigoni Santoriniou, Artemis Sartzetaki, Apostolis Filippos

30 video documented performances

Antonis Antoniou, FedonCGialis, Ioli Katsarou, Christina Kousoulidou, Andri Lazarou, Kostas Lalas, Thalia Protopsalti, Elpida Frassskidou, Kostas Voulgaris, GRAAM, Niki Zachari, Maria Methymaki, Philippos Vassiliou, Zeta Iakovou, Beskida Kraja, Ioanna Mathopoulou, Paterimos, Maria Smargiannaki, Thodoris Trambas, Elegou Panourgia, EllenA Pili, Spyros Charalampopoulos, Natassa Helioti.

A partnership with the artistic platform syn+ergasia

Emilia Bouriti + Syn+Ergasia art platform